Monday, 04/07/2022 - 10:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Thái

Báo cáo Đánh giá kết quả công tác tháng 4/2022 và Kế hoạch tháng 05/2022

         A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022.

I. Tư tưởng chính trị:    

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước,
nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc
ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức
phát động.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không có vụ việc vi
phạm đạo đức nhà giáo. Sử dụng đúng quy định, đảm bảo lựa chọn thông tin trên
mạng xã hội;

- Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể để tuyên
truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống
cháy nổ. Tổ chức cho phụ huynh và học sinh kí cam kết đảm bảo an toàn trong dịp
nghỉ lễ 30/4; 01/5.

- Thi đua lập thành tích chào mừng 30/4, 01/5.

- Cập nhật thường xuyên và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các
cấp, đặc biệt là làm tốt công tác phòng dịch Covid-19 và tuyên truyền để phụ huynh
hiểu và thực hiện tiêm phòng Covid-19 cho các em học sinh.

II. Công tác chuyên môn:

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường lần 4.

Tham dự chuyên đề Ứng dụng CNTT trong dạy học trực tiếp kết hợp trực
tuyến.

Rà soát chương trình, tổ chức ôn tập hỗ trợ học sinh (đặc biệt quan tâm đến những học sinh chưa đạt yêu cầu), ôn tập những nội dung học trực
tuyến, nội dung chương trình cốt lõi đã cắt giảm, nội dung HS còn khó khăn, ôn tập
đến hết ngày 26/4.

Tổ chức ra đề KTĐK cuối năm học đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, không ra đề kiểm tra vào nội dung đã cắt giảm theo chương trình cốt lõi.

Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm vào ngày 27,28/4. Trong ngày kiểm tra
có sự bàn giao chất lượng của giáo viên nhận lớp năm học 2022-2023 theo quy định,
đảm bảo khách quan, nghiêm túc. Phối hợp với trường THCS trên địa bàn để giám sát KTĐK theo đúng quy định.

         Dự làm điểm Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 tại TH Phú Xuyên.

Tổ chức Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam, tuần lễ tặng sách tại nhà trường, xây dựng tủ sách dùng chung.

CBQL, GV tham gia bồi dưỡng Mô đun 5 theo chương trình giáo dục phổ
thông 2018.

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của dự án Học thông qua chơi do
VVOB tổ chức ngày 15,16/4 và ngày 25,26/4.

Rà soát hồ sơ lựa chọn SGK lớp 3, sắp xếp và lưu giữ đúng quy định.
Chuẩn bị tốt nội dung để đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT.

         III. Công tác khác:

1. Công tác kiểm tra:

 Kiểm tra CM, chuyên ngành 2 ĐC: Tốt

2. Công tác Ứng dụng CNTT – Thi đua

- Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc trực hòm thư của đơn vị. Cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời. Đảm bảo độ chính xác trong các báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo nhanh tình hình, thông tin số liệu liên
quan đến dịch Covid-19.

- Quan tâm đến việc đầu tư thiết bị và Ứng dụng CNTT tốt trong
quản lí và giảng dạy.

3. Công tác PCGD.

Rà soát số trẻ tong độ tuổi để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục.

4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia – KĐCL:

Tiếp tục duy trì.

5. Công tác thư viện, thiết bị, y tế.

* Thư viện:

- Duy trì hiệu quả các hoạt động của thư viện, Khuyến khích mượn sách về nhà đọc ở các khối lớp, (đặc biệt là hoạt động của thư viện mở),

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trong hè 2022.

- TC Tuần lễ đọc sách (Cả tuần)

* Y tế:

Duy trì công tác vệ sinh trường lớp, trang thiết bị dạy học, hệ thống rửa tay
đảm bảo công tác phòng dịch. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

- Làm tốt công tác phòng dịch tại đơn vị.

- Phối hợp với y tế để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh.

B. KẾ HOẠCH THÁNG 5

I. Tư tưởng chính trị:   

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước,
nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc
ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức
phát động.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không có vụ việc vi
phạm đạo đức nhà giáo. Sử dụng đúng quy định, đảm bảo lựa chọn thông tin trên
mạng xã hội;

- Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể để tuyên
truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống
cháy nổ. Tổ chức cho phụ huynh và học sinh kí cam kết đảm bảo an toàn trong dịp
nghỉ hè 2022.

- Thi đua lập thành tích chào mừng 15/5; 19/5.

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 trong và
ngoài nhà trường, tuyên truyền tới phụ huynh cho trẻ dưới 12 tuổi tham gia tiêm Vắc
xin đầy đủ.

II. Công tác chuyên môn:

Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh và tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với những học sinh chưa tham gia kiểm tra.

Dự đầy đủ SHCM áp dụng Học thông qua chơi cấp huyện tại cụm chuyên môn
số 4 (TH Yên Lãng 2) ngày 11/5 có sự tham dự của cố vấn giáo dục VVOB.

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực tại đơn vị

Hoàn thành hồ sơ Đánh giá học sinh theo đúng quy định. Hoàn thành số liệu
kết quả chất lượng năm học 2021-2022 trên các phần mềm.

Hoàn thành chương trình và tổng kết năm học 2021-2022 (Ngày 26/5)

Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng hè 2022 và nhà trường xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của dự án Học thông qua chơi do
VVOB tổ chức.

Tham gia hội đồng thẩm định Tài liệu GDĐP lớp 3.

Tổ chức tốt hoạt động chuyển tiếp trẻ Mầm non lên Tiểu học theo kế hạch đã xây dựng.

Dự hội nghị giao ban CBQL tại TH Tân Thái ngày 05/5/2022.

Thực hiện công tác thi đua cuối năm học: Bình xét thi đua một cách nghiêm túc, khách quan; hoàn tất hồ sơ thi đua của cá nhân, tập thể.   

III. Công tác khác:

1. Công tác kiểm tra:

Kiểm tra hồ sơ, chất lượng HS theo kế hoạch.

2. Công tác Ứng dụng CNTT.

- Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc trực hòm thư của đơn vị.
Cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời. Đảm bảo độ chính xác trong các báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo nhanh thông tin về dịch Covid-19. Cập
nhật số F0 phát sinh và F0 khỏi bệnh.

- Cập nhật kết quả chất lượng năm học 2021-2022 trên các phần mềm và thực
hiện 3 công khai kịp thời, chính xác.

           - Tăng cường đăng tin bài các hoạt động của nhà trường trên Web của đơn vị.       

          3. Công tác PCGD.

Tiếp tục duy trì.

4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia – KĐCL:

Tiếp tục duy trì.

5. Công tác thư viện, thiết bị, y tế.

* Thư viện:

Duy trì cho học sinh mượn sách về nhà, đọc tại chỗ.

Làm tốt công tác tuyên truyền lịch mở cửa thư viện phục vụ bạn đọc trong thời gian nghỉ hè.

Thực hiện tốt Tuần lễ tặng sách để xây dựng tủ sách dùng chung tại trường đặc biệt là sách tin học dùng cho lớp 3, 4, 5.

* Y tế:

Duy trì công tác vệ sinh trường lớp, trang thiết bị dạy học, hệ thống rửa tay
đảm bảo công tác phòng dịch. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học đặc biệt là trong
dịp nghỉ hè.

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 28
Tháng 07 : 119
Năm 2022 : 15.482