Thực hiện theo Kế hoạch của Phòng GD&ĐT Đại Từ và Kế hoạch của trường Tiểu học Tân Thái, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2016, trường Tiểu học Tân Thái đã tổ chức kiểm tra cuối ...